Om Kirsten Malling Olsen

Med udgangspunkt som samfundsfaglig kandidat fra Aarhus Universitet, hvor jeg i studietiden var meget aktiv inden for studenter, – kvinde – og ulandsområdet, har jeg fortsat mit professionelle liv inden for udvikling af de menneskelige og samfundsmæssige levevilkår. De første 25 år internationalt og de sidste 10 primært i Danmark.

Mit udgangspunkt er, at lokalt ejerskab baseret på potentielle ressourcer og kvaliteter er vejen frem mod en bedre udvikling. Som konsulent kan jeg hjælpe dette frem ved at arbejde procesorienteret og facilitere de lokale kræfter.

Midt i 1980’erne arbejdede jeg internationalt med den kooperative bevægelse – det gør jeg med stor fornøjelse igen i Danmark med fokus på den nyere andels-organisering og lokal udvikling. Jeg har udviklet en fælles betegnelse – Fællesskabs-økonomier – dækkende erhverv og lokal udvikling.


Jeg synes, at det er udfordrende, sjovt og spændende at arbejde sammen med lokale kræfter, der brænder for deres lokale område.

Jeg holder af en god diskussion om aktuelle emner inden for landdistriktsudvikling generelt og på småøerne specifikt.

Jeg bliver fagligt udfordret af gode folk i kommuner, regioner og ministerier inden for mit fagområde.

Småøerne har en særlig plads i mit professionelle og private liv.

Jeg deltager gerne i netværk – og har et stort kontaktnet.


Mere information om Kirsten Malling Olsen kan ses på LinkedIn.