Konsulent erfaringer

Udvikling og gennemførelse af workshops og konference inden for den nyere andels-organisering og dens betydning for lokal udvikling, KOOPERATIONEN.  Første runde i 2016-2017 og der planlægges til gennemførelse i efterår 2017 og vinter 2018. 

 • Fokus er på fællesskabs-økonomier – et begreb, der indeholder både erhverv og lokal udvikling inden for den fælles andels-tankegang. Mange steder i landet blomster fællesskabs-økonomier op inden for kvalitets fødevarer, dagligvarebutikker, energiproduktion, byfornyelse, landsbyudvikling….   Viljen til at arbejde i et økonomisk forpligtende fællesskab er stigende.

Konsulentbistand til sekretariatsbetjening af Indstillingsudvalget for lokale aktionsgrupper og lokale udviklingsstrategier, Netværkscenter, Erhvervsstyrelsen, august 2014 – april 2016

 • Opgaven består i udarbejdelse af skabeloner til godkendelse af aktionsgrupper i Landdistriktsprogrammet 2014-2020 og Hav- og fiskeriprogrammet 2014 – 2020 og deres udviklingsstrategier, vejledning til aktionsgrupperne og sekretariatsbetjening af ministerens indstillingsudvalg.

Koordinator for LAG Viborg i Landdistriktsprogrammet 2007 – 2013.

 • Opgaven løses på konsulentbasis med ca. 60 timer pr. måned. Arbejdet fortsætter til 2015, hvor LAG Viborgs aktiviteter ophører. Arbejdet består i rådgivning af potentielle projektansøgere, opsøgende til nye projekter, betjening af bestyrelsen og sparring med formanden samt administration af LAG Viborgs projekttilskud.

Konsulent for Ø samfund udvikler Socialt entreprenørskab – et udviklings- og forsøgsprojekt skabt og gennemført af Småøernes Aktionsgruppe, Københavns Universitet og Malling O finansieret af Ministeriets for By Bolig og Landdistrikters forsøgs- og landdistriktsmidler 2012-2014.

 • Hjarnø, Orø og Sejerø blev efter ansøgning valgt til at deltage. Projektet baseredes på Stedbundne potentialer i udviklingen af lokalskabte arbejdspladser. Ø grupperne arbejdede på frivillig basis. Opgaven bestod i planlægning og gennemførelse af seminarer, den daglige kontakt til øerne i relation til deres projektudvikling og et løbende tæt samarbejde med forskeren fra universitet.

Konsulent for udarbejdelsen og gennemførelsen af udviklingsprojekter i Viborg kommunes landdistrikter, 2011 – 2015, LAG Viborg.

 • Udvikling af Nørreådalen – et udviklingsprojekt for en sammenhængende udvikling,
 • Lokal udvikling – stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning og
 • Planer for bæredygtige energilandsbyer.
 • Projekterne har en åben og bred demokratisk tilgang til at udvikling skabes, når lokale beboere og foreninger går sammen – hjulpet på vej af en procesorienteret konsulent – med et foreningsbaseret projekt bagved.

Udviklingsstrategier – Proceskonsulent for LAG Horsens og LAG Viborg ved udarbejdelsen af deres udviklingsstrategier, 2007-2008.

 • Der afholdtes idé – og indholdsseminarer med bestyrelserne. Strategierne blev udviklet i en løbende proces.

Tovholder på projektet Ø-Handlingsplaner på 5 danske småøer, Småøernes Aktionsgruppe, 2009-2010.

 • Opgaven bestod i planlægning og gennemførelse af fælles seminarer for de 5 øer med henblik på at give disse et fælles udgangspunkt. Levering af papirer til og afholdelse af møder med de eksterne konsulenter, der arbejdede med de enkelte handlingsplaner. I de efterfølgende år er der blevet gennemført opfølgning og erfaringsudveksling mellem småøerne.

Konsulent for udarbejdelsen af handlingsplaner på Årø 2007, Strynø 2009, Tunø 2011 og Agersø 2012 (med opfølgende seminar og justering af planen i 2013).

 • Opgaverne blev udført i tæt samarbejde med øernes beboerforeninger og beboerne på øerne. Det var et meget vigtigt element i arbejdet, at processen var mindst lige så vigtig som selve planen – og at en plan kun er god, hvis den efterfølgende bliver brugt aktivt. Og det bliver de…

Planlægning af og undervisning på kurser om Logical Framework Approach (LFA), projektudvikling- og styring, fundraising og landdistriktsudvikling samt indlæg på seminarer og konferencer.


Evalueringsopgaver

 • Bl.a. for bestyrelsen i LAG Skive.

Resten af Kirsten Malling Olsens CV kan ses her på LinkedIn.

Advertisement