Kompetencer

 • Stor viden inden for den nyere andels-organisering og dens betydning for lokal udvikling
 • Rådgivning til udvikling af projekter og fundraising
 • Projektledelse
 • Udarbejdelse af udviklings- og strategiplaner
 • Facilitering af udviklingsprocesser baseret på anerkendende tilgang
 • Planlægning og undervisning på projektkurser, workshops og konferencer
 • Stor erfaring med udviklingsarbejde på de danske småøer
 • Social entreprenørskab
 • Kønsanalyser

Uddannelse:

 • Cand. Soc. Samfundsfag Aarhus Universitet
 • Teoretisk og praktisk pædagogikum
 • Projektorganisation og ledelse, HD, Handelshøjskolen Aarhus
 • Appreciative Inquiry, HA, Handelshøjskolen Aarhus

Kirsten Malling Olsens kompetencer er blandt andre at styre processer og styrke igangværende udviklinger med baggrund i hendes mange års erfaringer indenfor rådgivning, projektledelse og udarbejdelse af strategiplaner.

Udgangspunktet for meget af Kirstens arbejde er de stedbundne ressourcer og potentialer, der befinder sig i det lokale område. Hun har rigtigt gode erfaringer med at mønstre nye samarbejder, skabe netværk og kontakt mellem mennesker, foreninger og kommuner.

Kirsten har også en skarp pen, og deltager gerne i debatter og netværk, som kan øge fokus på de danske småøer og de dele af Danmark, der har et stort potentiale for bosætning og erhverv. Endelig underviser hun gerne og planlægger kursusforløb – alene og i fællesskab med andre.

Advertisement